Lid worden

  Voorletters (verplicht)
  Naam (verplicht)
  Adres en huisnummer (verplicht)
   
  Postcode (verplicht)
  Woonplaats (verplicht)
  Telefoonnummer
  Geboortedatum
  Email adres (verplicht)
   
  Neemt deel aan
   

  Geeft zich hierbij op als lid van de Vereniging Noord-Hofland.

  Het lidmaatschapsgeld bedraagt: per jaar: per 6 maanden:*
  Per lid € 10,00 € 5,00
  Per gezin € 20,00 € 10,00

  Uw keuze:
  LidGezin

  Het contributiejaar is gelijk aan het kalenderjaar.

  * de halfjaarcontributie geldt alleen voor:

  • lid/leden die uitsluitend een cursus volgt/volgen in het 1ste of 2de halfjaar en contant betaalt/betalen aan de cursusleid(st)er
  • lid/leden die zich na 1 juli aanmeldt/aanmelden.