Bestuur

Bestuursoverzicht Vereniging Noord Hofland

Sjaak SpannAlgemene zaken
Leiding algemene ledenvergadering en bestuursvergadering
Planning (neemt initiatieven, coördineert en bewaakt de uitvoering)
Representatieve zaken, intern en extern
Contacten met organisaties op ons terrein
Contacten activiteiten in het kader van verhuur inclusief contracten
Alarm bewaking (achterwacht bewakingsbedrijf)
Samenwerking Stichting Jeugd en Jongerenerk Midden Holland
Nel RyanVerzorgen van het archief
Reglementen bijhouden en up-to-date houden
Kamer van Koophandel in- en uitschrijvingen handelsregister
Schoonmaak gebouw, contact schoonmaakdienst
Controle op in- en uitgaande, alsmede verbruik goederen
Inkoop
Bart van der PloegFinanciële en administratieve zaken
Opstellen begroting en jaarrekening
Controle op de ledenadministratie (uitbesteed aan derden)
Aanvragen subsidies e.d
Contacten met organisaties de financiën betreffende
Verzekeringen
Financiële controle op in- en verkoop van goederen
Verzenden van rekeningen
VacatureActiviteiten t.b.v. Promotie Vereniging Noord-Hofland in casu Alettahof
Verzorgen overzichten activiteiten en adressenlijsten ed.
Activiteiten t.b.v. jaarverslag, krantenartikelen, folders etc.
Contactpersoon voor activiteitenleiders
Website bijhouden en actualiseren
Samenstellen jaarverslag (niet financieel)
Nico BodeOpstellen van de agenda in overleg met de voorzitter
Verzorgen van de daarbij behorende vergaderstukken
Verslaglegging algemene ledenvergadering en bestuursvergadering
Walraven KosterWerkzaamheden betreffende beheer en onderhoud gebouw
2019-06-01