VERENIGING NOORD-HOFLAND

VACATURES: BESTUURSLEDEN V/M

De vereniging Noord-Hofland is op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde bestuurders. Onze
voorkeur gaat uit naar kandidaten met enige bestuurservaring maar vooral met affiniteit met het
maatschappelijk doel van onze vereniging. Het bestuur behartigt de belangen van de vereniging
Noord-Hofland en haar activiteitencentrum Alettahof. Zij onderhoudt contact met gemeentebestuur,
met politieke en maatschappelijke organisaties, andere verenigingen en coördineert alle activiteiten
in ons activiteitencentrum. Binnen het bestuur worden functies en taken in goed overleg verdeeld
onder de bestuursleden.

Het doel van de vereniging is het beheren van het activiteitencentrum Alettahof ten behoeve van de
inwoners van Noord-Hofland van jong tot oud, en het bevorderen en uitvoeren van activiteiten
gericht op ontplooiing van recreatieve en sociale mogelijkheden van de jeugd en de inwoners van
Noord-Hofland. De vereniging Noord-Hofland is een actieve, creatieve en betrokken wijkvereniging
die functioneert als verbindende schakel voor de inwoners van m.n. de wijk Noord-Hofland onder het
motto: Samen maken we de buurt nog mooier!
In ons activiteitencentrum Alettahof zijn wekelijks ca. 400 leden actief. De activiteiten zijn o.a. bezig
zijn met keramiek, schilderen, fotografie, yoga, tekenen, bridgen en klaverjassen. Daarnaast wordt er
wekelijks gerepeteerd door een zang en dansvereniging en kun je Engelse les volgen. En de ouderen
uit de wijk komen wekelijks op woensdagochtend naar ons seniorencafé.

Belangstelling?
Ben je enthousiast geworden om het Alettahof te ondersteunen en wil je een bijdrage leveren aan
onze maatschappelijke doelstellingen? Laat weten wat je voor ons kunt en wilt betekenen. Neem dan
contact op met: Bart van der Ploeg, 06-16462942.

We ontvangen graag je reactie!

2022 | Studio Leenstra | www.sutdioleenstra.nl | wieke.leenstra@gmail.com