Geschiedenis

Het ontstaan van de vereniging Noord-Hofland begint ruim 40 jaar geleden. Begin jaren 80 ontbrak het in de wijk Noord-Hofland aan voorzieningen, m.n. voor de jeugd. Er was in die tijd behoorlijk veel overlast van hangjongeren in de wijk. De gemeente Voorschoten heeft destijds aan een aantal ouders gevraagd om mee te werken aan een oplossing. Een aantal mensen heeft toen een comité gevormd en is met de gemeente Voorschoten in gesprek gegaan. Vervolgens heeft dit comité op 25 mei 1982 de vereniging opgericht, maar er waren nog geen statuten en ook geen leden. Er werd wel een bestuur gevormd en de activiteiten van de vereniging werden door een brede groep van Noord-Hofland bewoners, zowel jong als oud, gesteund. Mensen van het eerste uur waren Frans en Leny Bakker, die nog steeds actief zijn binnen de vereniging.

In die periode stelde de gemeente Voorschoten subsidie beschikbaar en er werd een oude tenniskeet gekocht uit Katwijk. Op 27 november 1982 werd het onderkomen “Het Arsenaal” officieel geopend door de toenmalige wethouder Marselis. Nu er een bestuur was met een onderkomen en bijbehorende verantwoordelijkheden werd de noodzaak van statuten een vereiste. Deze zijn toen opgemaakt en op 20 januari 1983 via de notaris formeel bekrachtigd. 

In het voorjaar van 1987 werd een buurtonderzoek gedaan en toen bleek dat in de wijk Noord-Hofland zeer zeker belangstelling bestond voor een volwaardig buurthuis. Een buurthuis dat aan de weg wilde timmeren: met een nieuw gebouw, centraal gelegen en makkelijk bereikbaar voor de buurtbewoners, waar activiteiten voor jong en oud plaatsvinden. Ook de gemeente Voorschoten deelde deze mening en op 31 januari 1991 is door de gemeenteraad besloten tot de bouw van een multifunctioneel gebouw. In maart werd de eerste paal geslagen en eind december kreeg de vereniging de sleutels van het nieuwe onderkomen: Het Activiteitencentrum Alettahof was geboren. De officiële opening vond op zaterdag 11 april 1992 plaats. 

Momenteel heeft de vereniging Noord-Hofland een 300 actieve leden en een grote groep vrijwilligers die de activiteiten leiden in het centrum. De inzet van al deze vrijwilligers is van grote betekenis voor het in stand houden van het centrum. Wij zijn hun derhalve veel dank verschuldigd. De wijk Noord-Hofland is de grootste wijk van Voorschoten en daarmee is het  Activiteitencentrum Alettahof een belangrijk onderdeel van onze lokale gemeenschap in Noord-Hofland en in Voorschoten.

 Aletta Jacobs, Isaac Israels circa 1920

Bestuur

Secretaris

W.Koster

Aletta Jacobsplantsoen 36   
2253 RK Voorschoten   
071-5313069     

Commissaris (kandidaat)

M.H.M. Bronsgeest      

Merelhof 11     
2251 DA Voorschoten  
06-34235767Voorzitter

Vicevoorzitter

Penningmeester

B.A. van der Ploeg         

Noortheystraat 24
2251 SX Voorschoten
06-16462942

Commissaris

J. Spann

Roosje Voserf 11     
2253 RR Voorschoten
06-83210802

Commissaris

N.H.J. Bode       

van Slingelandtplantsoen 1    
2253 WT  Voorschoten
071-5720987

Lidmaatschap

Wij verwelkomen u van harte als lid van ons activiteitencentrum Alettahof.
Wij bieden tal van activiteiten waaraan u deel kunt nemen.
De jaarlijkse contributie geeft toegang tot al deze activiteiten.

Kosten lidmaatschap

Het lidmaatschapsgeld bedraagt:

per jaar:

per ½ jaar: *

Per lid

€   12,50

€     6,25

Per gezin (meer dan twee personen)

Het contributiejaar is gelijk aan het kalenderjaar.

€   25,00

€   12,50

*    De halfjaarcontributie geldt alleen voor:

–    leden die uitsluitend een cursus  volgen in het 1ste of 2de halfjaar en contant  betalen aan de cursusleid(st)er;
–   leden die zich na 1 juli aanmelden.