Geschiedenis

Het ontstaan van de vereniging Noord-Hofland begint ruim 40 jaar geleden. Begin jaren 80 ontbrak het in de wijk Noord-Hofland aan voorzieningen, m.n. voor de jeugd. Er was in die tijd behoorlijk veel overlast van hangjongeren in de wijk. De gemeente Voorschoten heeft destijds aan een aantal ouders gevraagd om mee te werken aan een oplossing. Een aantal mensen heeft toen een comité gevormd en is met de gemeente Voorschoten in gesprek gegaan. Vervolgens heeft dit comité op 25 mei 1982 de vereniging opgericht, maar er waren nog geen statuten en ook geen leden. Er werd wel een bestuur gevormd en de activiteiten van de vereniging werden door een brede groep van Noord-Hofland bewoners, zowel jong als oud, gesteund. Mensen van het eerste uur waren Frans en Leny Bakker, die nog steeds actief zijn binnen de vereniging.

In die periode stelde de gemeente Voorschoten subsidie beschikbaar en er werd een oude tenniskeet gekocht uit Katwijk. Op 27 november 1982 werd het onderkomen “Het Arsenaal” officieel geopend door de toenmalige wethouder Marselis. Nu er een bestuur was met een onderkomen en bijbehorende verantwoordelijkheden werd de noodzaak van statuten een vereiste. Deze zijn toen opgemaakt en op 20 januari 1983 via de notaris formeel bekrachtigd. 

In het voorjaar van 1987 werd een buurtonderzoek gedaan en toen bleek dat in de wijk Noord-Hofland zeer zeker belangstelling bestond voor een volwaardig buurthuis. Een buurthuis dat aan de weg wilde timmeren: met een nieuw gebouw, centraal gelegen en makkelijk bereikbaar voor de buurtbewoners, waar activiteiten voor jong en oud plaatsvinden. Ook de gemeente Voorschoten deelde deze mening en op 31 januari 1991 is door de gemeenteraad besloten tot de bouw van een multifunctioneel gebouw. In maart werd de eerste paal geslagen en eind december kreeg de vereniging de sleutels van het nieuwe onderkomen: Het Activiteitencentrum Alettahof was geboren. De officiële opening vond op zaterdag 11 april 1992 plaats. 

Momenteel heeft de vereniging Noord-Hofland een 300 actieve leden en een grote groep vrijwilligers die de activiteiten leiden in het centrum. De inzet van al deze vrijwilligers is van grote betekenis voor het in stand houden van het centrum. Wij zijn hun derhalve veel dank verschuldigd. De wijk Noord-Hofland is de grootste wijk van Voorschoten en daarmee is het  Activiteitencentrum Alettahof een belangrijk onderdeel van onze lokale gemeenschap in Noord-Hofland en in Voorschoten.

 Aletta Jacobs, Isaac Israels circa 1920

Bestuur

Secretaris

Walraven Koster

Penningmeester

Bart van der Ploeg

Bestuurslid

Sjaak Spann

Bestuurslid

Nico Bode

Bestuurslid

Martie Bronsgeest