Lidmaatschap

Wij verwelkomen u van harte als lid van ons activiteitencentrum Alettahof.
Wij bieden tal van activiteiten waaraan u deel kunt nemen.
De jaarlijkse contributie geeft toegang tot al deze activiteiten.

Kosten lidmaatschap

Het lidmaatschapsgeld bedraagt:

per jaar:

per ½ jaar: *

Per lid

€   12,50

€     6,25

Per gezin (meer dan twee personen)

Het contributiejaar is gelijk aan het kalenderjaar.

€   25,00

€   12,50

*    De halfjaarcontributie geldt alleen voor:

–    leden die uitsluitend een cursus  volgen in het 1ste of 2de halfjaar en contant  betalen aan de cursusleid(st)er;
–   leden die zich na 1 juli aanmelden.

2022 | Studio Leenstra | www.sutdioleenstra.nl | wieke.leenstra@gmail.com