Print

Gebruik en verhuur

PRIJSLIJST ACTIVITEITENCENTRUM ALETTAHOF

HUUR BEAMER EN PROJECTIESCHERM

Beamer                       per dagdeel                                        € 10,00

HUUR ZALEN                     commercieel                         niet commercieel

Grote zaal

morgen                                   € 60,00                                   € 40,00

middag                                   € 60,00                                   € 40,00

avond                                     € 90,00                                   € 60,00

Tussenzaal

Ochtend                                  € 30,00                                   € 20,00

Middag                                   € 30,00                                   € 20,00

Avond                                    € 45,00                                   € 30,00

Dagdelen:       morgen van   9.00 – 13.00 uur

middag van 13.00 – 17.00 uur

avond van   19.00 – 23.00 uur

Voorwaarden: – Er wordt alleen verhuurd per dagdeel

– Tarieven zijn exclusief barbediening (€ 50.00 per dagdeel)

– In het weekend wordt voor de avond per ruimte € 15.00 een toeslag berekend

– Verhuur overeenkomstig doelstelling vereniging

LIDMAATSCHAP VAN DE VERENIGING NOORD-HOFLAND

Per lid                         per jaar                                               € 10.00

Per gezin                    per jaar (meer dan twee personen)    € 20,00

De vaste bijdrage van de leden in de algemene kosten bedraagt € 0,70 per persoon per keer dat een  activiteit plaatsvindt en dient door de activiteitenbegeleider te worden afgedragen

(Eventuele prijsverhogingen voorbehouden)

Voor informatie kunt u zich wenden tot Sjaak Spann 071 5316388/0683210802