Privacy overeenkomst

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Vereniging Noord Hofland legt voor de ledenadministratie de persoonsgegevens van onze leden vast.
De AVG bepaalt onder welke voorwaarden die gegevens mogen worden vastgelegd. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

-Naam
-Adresgegevens (postadres en email-adres)
-Telefoon
-Bankrekeningnummer

De Vereniging  gebruikt deze gegevens alleen om met de leden te communiceren.  Ze worden nooit beschikbaar gesteld aan derden. De gegevens worden opgeslagen in  de geautomatiseerde ledenadministratie. Het beheer hiervan voldoet aan de AVG.
De leden moeten toestemming geven voor het vastleggen van hun gegevens. Door middel van het invullen van het inschrijfformulier geeft iemand hiervoor toestemming. Een lid heeft recht de ledenadministratie in te zien en zijn  gegevens te laten wijzigen.

Na overname van de gegevens in de ledenadministratie wordt het  formulier vernietigd. Na beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens verwijderd.

U hoeft  niet te reageren  indien u het eens bent met de reeds in de ledenadministratie opgenomen gegevens.

Voorschoten,
November 2022

Het bestuur van de Vereniging Noord Hofland

2022 | Studio Leenstra | www.sutdioleenstra.nl | wieke.leenstra@gmail.com