Aanmeldingsformulier

  Voorletters (verplicht)

  Naam (verplicht)

  Adres en huisnummer (verplicht)

   

  Postcode (verplicht)

  Woonplaats (verplicht)

  Telefoonnummer

  Geboortedatum

  Email adres (verplicht)

   

  Neemt deel aan

   


  Geeft zich hierbij op als lid van de Vereniging Noord-Hofland.

  Het lidmaatschapsgeld bedraagt:

  per jaar:

  per 6 maanden:*

  Per lid

  € 12,50

  € 6,25

  Per gezin

  € 25,00

  € 12,50

  Het contributiejaar is gelijk aan het kalenderjaar. * de halfjaarcontributie geldt alleen voor:
  • lid/leden die uitsluitend een cursus volgt/volgen in het 1ste of 2de halfjaar en contant betaalt/betalen aan de cursusleid(st)er

  • lid/leden die zich na 1 juli aanmeldt/aanmelden.

  Keuze:

  Ondergetekende geeft hierbij toestemming om mijn persoonsgegevens vast te leggen in de administratie van de vereniging Noord-Hofland. De vereniging Noord-Hofland mag mijn persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor haar doelstelling. Ik verklaar tevens kennis te hebben genomen van het privacybeleid van de vereniging Noord-Hofland. (Zie website of prikbord)

  De vereniging Noord-Hofland mag beeldmateriaal van mij gebruiken: JANEE

  Met verzending van dit formulier gaat u akkoord met het verwerken en bewaren van uw persoonsgegevens zoals omschreven in de privacyverklaring van de vereniging Noord-Hofland.

  2022 | Studio Leenstra | www.sutdioleenstra.nl | wieke.leenstra@gmail.com